Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông lần thứ III năm 2019

Thứ năm - 17/10/2019 07:52
* Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển

Ngày 16/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Đắk Nông lần thứ III, năm 2019 với sự tham dự của 250 đại biểu chính thức đại diện cho 40 DTTS đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.

 

5 năm qua, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh được tăng cường, đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng

Đến dự Đại hội, về phía Trung ương có các đồng chí: Điểu K’Ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Lê Sơn Hải, Thứ trưởng-Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dự và chung vui cùng Đại hội

Về phía tỉnh có các đồng chí: Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Bốn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, cán bộ lão thành cách mạng.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh đến dự và chung vui cùng Đại hội

Theo báo cáo, qua 5 năm thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Nông lần thứ II năm 2014, công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh được tăng cường, đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân về vấn đề dân tộc, chính sách dân tộc và sự đoàn kết các dân tộc trong tình hình mới được nâng lên. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng về công tác dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều chủ trương, chính sách được ban hành và triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả. Các chương trình, dự án, kết cấu hạ tầng được đầu tư thực hiện đồng bộ, có trọng điểm. Hệ thống giao thông, thủy lợi, điện, nước và các công trình phúc lợi như: trường học, trạm y tế, bưu điện, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng...được xây dựng đáp ứng yêu cầu thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng DTTS được nâng lên. Đồng bào DTTS chung tay thực hiện tốt hương ước, quy ước ở các khu dân cư, xóa bỏ dần những tập tục lạc hậu, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được xây dựng, củng cố; dân chủ được phát huy; quốc phòng, an ninh được giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường...

Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn đồng bào các DTTS phát huy  tự lực, tự cường, đoàn kết giúp nhau, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước

Thời gian tới, Đắk Nông xác định, phát triển kinh tế -xã hội toàn diện, nhanh, bền vững; đẩy mạnh giảm nghèo vùng DTTS, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc; giảm dần vùng đặc biệt khó khăn; từng bước hình thành các trung tâm kinh tế, văn hóa vùng DTTS; phát triển nguồn nhân lực vùng DTTS, tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người DTTS; củng cố hệ thống chính trị cơ sở; giữ vững an ninh quốc phòng. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc đến năm 2024 với tinh thần “Bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển”.

Tỉnh ủy Đắk Nông tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ "Đồng bào các DTTS tỉnh Đắk Nông bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển"

Đại hội phấn đấu, đến năm 2024, thu nhập bình quân đầu người vùng DTTS tăng gấp 1,5 lần so với hiện nay; hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 4-5%; giảm 30% số xã đặc biệt khó khăn và 50% số thôn đặc biệt khó khăn; 100% xã có đường ô tô được nhựa hóa, bê tông hóa đến trung tâm xã; trên 95% đường ở thôn được bê tông hóa, cứng hóa; 100% hộ gia đình có phương tiện nghe, nhìn; 99% hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; trên 99% hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia...

Tỉnh ủy tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ DTTS nghèo

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Diễn yêu cầu, thời gian tới, cán bộ, đảng viên cần phải nghiên cứu nắm vững chủ trương, đường lối đoàn kết dân tộc, chính sách dân tộc, công tác dân tộc của Đảng, Nhà nước để tuyên truyền đến đồng bào trong từng xã, từng thôn, bon. Các cấp ủy, chính quyền, địa phương cần tiếp tục thực hiện tốt chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển; nâng cao dân trí, đào tào, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ưu tiên cán bộ người DTTS; đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các chính sách, dự án cần quan tâm triển khai hiệu quả, ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng DTTS, vùng sâu, vùng xa; tập trung vào Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới... Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị tiếp tục tập hợp khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào DTTS, nhất là Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”... Việc xây dựng củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào DTTS, thường xuyên đề cao cảnh giác và ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo... Đồng bào các DTTS cần phát huy tính tự lực, tự cường, không trông chờ, ỷ lại, đoàn kết giúp nhau, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng 2 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ DTTS nghèo

Đại hội đã thống nhất chọn cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020 gồm 15 đại biểu chính thức. Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư biểu thị quyết tâm của đồng bào các DTTS luôn tin tưởng, đồng lòng, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách dân tộc với tinh thần “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”; tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Ủy ban Dân tộc tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ DTTS nghèo

Nhân dịp này, Ủy ban Dân tộc tặng Kỷ niệm chương cho 35 cá nhân; tặng Bằng khen cho 5 tập thể, 20 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc thời gian qua. Ủy ban Dân tộc, Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông đã trao tặng 4 căn nhà Đại đoàn kết cho đồng bào DTTS nghèo.

Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen cho các cá nhân

Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen cho các tập thể

Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể

Tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS toàn quốc lần thứ II năm 2020 ra mắt Đại hội

Tác giả bài viết: Hoàng Hoài

Nguồn tin:  Báo Đăk Nông Online

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây