Website tạm ngưng hoạt động

Từ ngày 01/5/2019 Máy chủ lưu trữ Trang TTĐT UBMTTQVN huyện Cư Jút đã chuyển về: 24 Lê Thánh Tôn -Đà Nẵng.