Thư kêu gọi số 80/TKG-MTTQ-BTT ủng hộ Quỹ “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” huyện Cư Jut (giai đoạn 2017 – 2020)

Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” huyện Cư Jut (giai đoạn 2017 – 2020)

Số kí hiệu 80/2017/TKG-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 01/08/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 01/08/2017
Thể loại Thư kêu gọi
Lĩnh vực Công tác phong trào - Các CVĐ
Cơ quan ban hành Ủy ban MTTQ huyện Cư Jút
Người ký Hoàng Đình Bách

Nội dung

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
HUYỆN CƯ JUT
 
 
 

Số: 80/TKG-MTQ
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  –  Tự  do  –  Hạnh  phúc
 
 
          Cư Jút, ngày 01 tháng 8 năm 2017
 
 
THƯ KÊU GỌI
Ủng hộ “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”
 huyện Cư Jut (giai đoạn 2017 – 2020)
(Xóa nhà tạm, dột nát, thực hiện tiêu chí số 09 về nhà ở dân cư)
 
Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị; trường học, các xã, thị trấn trên địa bàn
               huyện.
 
Hưởng ứng phong trào “Cư Jut chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” , trong thời gian qua phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cư Jut đã bước đầu thu được một số kết quả tích cực. Diện mạo nông thôn của huyện ngày càng được đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn từng bước được cải thiện.
Song nhìn chung, khu vực nông thôn vẫn còn rất nhiều khó khăn; đặc biệt là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, điều kiện sinh hoạt, đường giao thông nông thôn, khám chữa bệnh, trường học, học tập của con em còn nhiều khó khăn và đang rất cần được xã hội sẻ chia, quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ. Theo điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2016, trong đó còn hàng nghìn nhà tạm, dột nát cần phải xóa để thực hiện tiêu chí số 9 “nhà ở dân cư”.
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cư Jut lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định: Phấn đấu đến năm 2020 xây dựng 4/7 xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đây là một chỉ tiêu, lộ trình rất quan trọng của huyện trong thực hiện các chủ trương của Đảng và Nhà nước về chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
 Để đẩy nhanh tiến độ và có thể hoàn thành chỉ tiêu này ngoài nguồn lực của Nhà nước, rất cần sự chung tay góp sức của cộng đồng dân cư và đặc biệt là sự chia sẻ, giúp đỡ, tham gia ủng hộ vật chất để cùng với người dân chung tay xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục khó khăn trong điều kiện nguồn đầu tư của Nhà nước có hạn, đồng thời cũng là để thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020: Phấn đấu bình quân mỗi xã đạt từ 02 tiêu chí trở lên/năm; trong đó xã Tâm Thắng đã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2016 (19/19); mục tiêu năm 2017 xã Nam Dong đạt chuẩn; năm 2018 - 2020 tiếp tục xây dựng thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, sự phối hợp của HĐND, UBND huyện Cư Jut. Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cư Jut kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, trường học, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện bằng tình cảm và trách nhiệm với huyện nhà hãy phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, bằng những tấm lòng cao quý, ủng hộ để khích lệ và tạo thêm động lực cùng với người dân chung sức xây dựng nông thôn mới góp phần đẩy mạnh xây dựng huyện Cư Jut ngày càng giàu đẹp, văn minh, đời sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Hằng năm mỗi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tham gia ủng hộ 01 ngày lương.
Mọi sự đóng góp, ủng hộ gửi về: Uỷ ban MTTQ huyện Cư Jút hoặc chuyển khoản vào số tài khoản 3761.0.9037169.91999  của Uỷ ban MTTQ huyện Cư Jút tại Kho bạc nhà nước huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông. 
Xin trân trọng cảm ơn./.
 
Nơi nhận:
- Như kg;
- Trang TTĐT: http://ubmttqvnhuyencujut.daknong.gov.vn
- Lưu VP, VT.
TM. ỦY BAN MTTQ HUYỆN
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Hoàng Đình Bách
 
 
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng lĩnh vực

64/KH-MTTQ-BTT 10/04/2023 Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, giai đoạn 2022-2025
58/KH-MTTQ-BTT 14/03/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đăk Nông trong xây dựng quê hương, đất nước”.
59/KH-MTTQ-BTT 16/03/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023
35/HD-MTTQ-BTT 16/03/2023 Hướng dẫn tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023
267/BC-MTTQ-BTT 17/04/2023 Báo cáo công tácvận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” từ 01/01/2018 – 31/12/2022; Quỹ phòng chống Covid – 19 từ 01/03/2022 đến nay và Quỹ cứu trợ từ 01/01/2018 – 31/12/2022
266/BC-MTTQ-BTT 14/04/2023 Báo cáo tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023
59/KH-MTTQ-BTT 16/03/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2023
52/KH-MTTQ-BTT 02/02/2023 Kế hoạch Phối hợp tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân tại xã Đăk Wil năm 2023
53/KH-MTTQ-BTT 14/02/2023 Kế hoạch triển khai Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2023
08/TKG-MTTQ-BTT 05/10/2022 Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2022

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ủy ban MTTQ huyện Cư Jút"

64/KH-MTTQ-BTT 10/04/2023 Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, giai đoạn 2022-2025
61/KH-MTTQ-BTT 28/03/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện
58/KH-MTTQ-BTT 14/03/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Đăk Nông trong xây dựng quê hương, đất nước”.
59/KH-MTTQ-BTT 16/03/2023 Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2023
35/HD-MTTQ-BTT 16/03/2023 Hướng dẫn tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023
130/TB-MTTQ-BTT 15/05/2023 Thông báo TXCT trước kỳ họp thứ 6 HĐND 2 cấp tỉnh và huyện, NK 2021-2026
272/BC-MTTQ-BTT 12/05/2023 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 5 năm 2023
271/BC-MTTQ-BTT 08/05/2023 Báo cáo sơ kết 5 năm Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTUMTTQVN ngày 15/6/2017 quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam
267/BC-MTTQ-BTT 17/04/2023 Báo cáo công tácvận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” từ 01/01/2018 – 31/12/2022; Quỹ phòng chống Covid – 19 từ 01/03/2022 đến nay và Quỹ cứu trợ từ 01/01/2018 – 31/12/2022
266/BC-MTTQ-BTT 14/04/2023 Báo cáo tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023

Các văn bản cùng người ký "Hoàng Đình Bách"

Mới ban hành

130/TB-MTTQ-BTT

Thông báo TXCT trước kỳ họp thứ 6 HĐND 2 cấp tỉnh và huyện, NK 2021-2026

Lượt xem:24 | lượt tải:18

272/BC-MTTQ-BTT

Báo cáo công tác Mặt trận tháng 5 năm 2023

Lượt xem:218 | lượt tải:195

271/BC-MTTQ-BTT

Báo cáo sơ kết 5 năm Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTUMTTQVN ngày 15/6/2017 quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam

Lượt xem:207 | lượt tải:145

267/BC-MTTQ-BTT

Báo cáo công tácvận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” từ 01/01/2018 – 31/12/2022; Quỹ phòng chống Covid – 19 từ 01/03/2022 đến nay và Quỹ cứu trợ từ 01/01/2018 – 31/12/2022

Lượt xem:60 | lượt tải:48

266/BC-MTTQ-BTT

Báo cáo tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023

Lượt xem:137 | lượt tải:123

265/BC-MTTQ-BTT

Báo cáo công tác Mặt trận tháng 4 năm 2023

Lượt xem:39 | lượt tải:27

264/BC-MTTQ-BTT

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 27/9/2012 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đ

Lượt xem:70 | lượt tải:49

64/KH-MTTQ-BTT

Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, giai đoạn 2022-2025

Lượt xem:32 | lượt tải:32

61/KH-MTTQ-BTT

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã h

Lượt xem:35 | lượt tải:31

59/KH-MTTQ-BTT

Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2023

Lượt xem:297 | lượt tải:221

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây