CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC MẶT TRẬN TRỌNG TÂM NĂM 2020

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2020

Số kí hiệu 01-2020/CT-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 17/02/2020
Ngày bắt đầu hiệu lực 17/02/2020
Thể loại Chương trình
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Ủy ban MTTQ huyện Cư Jút
Người ký Hoàng Đình Bách

Nội dung

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
HUYỆN CƯ JUT
BAN THƯỜNG TRỰC
 
 
 
Số: 01/CTr-MTTQ-BTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
  

Cư Jut, ngày  17  tháng 02 năm 2020
 
 
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2020
 
- Thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Căn cứ chương trình số 01/CT-MTTQ-BTT, ngày 20/11/2019 của Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đăk Nông về chương trình công tác năm 2020;
- Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ huyện Cư Jút năm 2020;
Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện Cư Jút xây dựng chương trình công tác năm 2020 cụ thể như sau:
 
 
 1.  
 
NỘI DUNG CÔNG VIỆC
THỜI GIAN
THỰC HIỆN
GHI CHÚ
 
QUÝ I
 
 1.  
- Phối hợp Thường trực HĐND, UBND huyện tổ chức Hội nghị TXCT với ĐB HĐND 2 cấp tỉnh, huyện sau kỳ họp thứ 9.
- Dự Hội nghị tổng kết MTTQ các xã, thị trấn.
 
 
Tháng 01/2020
 
 1.  
Hội nghị Uỷ ban MTTQ huyện lần thứ 2 khoá VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Tổng kết công tác Mặt trận năm 2019 và triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020.  
Tháng 01/2020
 
 1.  
- Phối hợp tuyên truyền, triển khai các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII; Phối hợp tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020) mừng Xuân Canh Tý, …
- Phối hợp tuyên truyền, triển khai các phong trào thi đua; công tác tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Thành lập huyện (19/6/1996 - 19/6/2020.
 
 
 
Tháng 01/2020
 
 1.  
- Phối hợp triển khai kế hoạch chăm lo tết cho người nghèo, thăm và tặng quà cho gia đình chính sách, có công… dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Phối hợp thăm các Đồn biên phòng trên địa bàn.
- Nắm bắt tình hình, tư tưởng nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại các xã, thị trấn.
 
Tháng 01/2020
 
 1.  
Phối hợp tuyên truyền, Học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  
Tháng 01/2020
 
 1.  
Xây dựng các văn bản hướng dẫn công tác Mặt trận năm 2020 trên các lĩnh vực:Công tác thông tin, tuyên truyền; Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; Công tác Dân tộc, Tôn giáo; công tác Phong trào; công tác đối ngoại.  
Tháng 02/2020
 
 1.  
- Phối hợp triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, tố giác vi phạm pháp luật trong quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; quản lý đất đai và quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông”;
- Đề án “Đổi mới thông tin công tác tuyên truyền của MTTQ”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
 
Tháng 02/2020
 
 1.  
Tiếp tục phối hợp tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII của Đảng; Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp; Chỉ thị số 17 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông “về chấn chỉnh lề lối làm việc và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức”; Chỉ thị số 12/CT-HU, ngày 14-3-2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy “Về việc chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”.  
 
 
 
Tháng 03/2020
 
 1.  
Phối hợp tuyên truyền triển khai thực hiện thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 định hướng đến năm 2030; Đề án quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2030, định hướng đến năm 2035; Đề án liên kết trong sản xuất nông nghiệp thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.  
Tháng 03/2020
 
 1.  
Phối hợp hội nghị rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 9; Sơ kết quy chế phối hợp công tác giữa TT. HĐND, UBND và BTT UBMTTQVN huyện nhiệm kỳ 2016-2021 (lần 4).  
Tháng 03/2020
 
 1.  
Tiếp tục triển khai Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam “Về đổi mới nội dung, phương thức Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc” và Kết luận số 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 “Về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tôn giáo”.  
Tháng 03/2020
 
 1.  
- Xây dựng các Kế hoạch năm 2020 trên các lĩnh vực: Công tác phòng chống, tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác giám sát - phản biện xã hội; công tác vận động toàn dân đảm bảo trật tự an toàn giao thông;
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá công nhận, xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng hương ước, quy ước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2020 …
 
 
Tháng 03/2020
 
 1.  
- Xây dựng kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kếtxây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;vận động quỹ “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2020.
- Hướng dẫn giao ước thi đua 2020.
 
Tháng 03/2020
 
 1.  
Phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong cộng đồng; vận động Nhân dân tích cực tham gia thu gom, xử lý rác thải, trồng cây xanh, tạo cảnh quan môi trường sinh thái, đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu dân cư.  
Tháng 03/2020
 
 1.  
Xây dựng báo cáo công tác Mặt trận quý I/2020, phương hướng nhiệm vụ công tác Mặt trận quý II/2020. Tháng 03/2020  
 1.  
Phối hợp tham gia Đoàn giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện… Tháng 03/2020  
 1.  
Tham dự Hội nghị giao ban Công tác Mặt trận tỉnh Quý I/2020, (tại huyện Đăk Song).
Phối hợp tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
   
 1.  
Nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân; thực hiện công tác giám sát thường xuyên của Mặt trận theo quy định. Thường xuyên  
 
QUÝ II
 
 1.  
- Tiếp tục ptuyên truyền, triển khai các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII; kỷ niệm 30 năm Thành lập huyện (19/6/1996 - 19/6/2020.
- Tiếp tục tuyên truyên thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy vềthực hiệnNghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
- Phối hợp hướng dẫn tổ chức, thăm hỏi các hoạt động tôn giáo các ngày lễ trọng của các tôn giáo; lễ hội các dân tộc thiểu số và Ngày văn hóa các dân tộc (19/4), Đại lễ Phật đản (15/4 âm lịch) trang trọng an toàn, tiết kiệm và theo đúng quy định của pháp luật.
 
 
Tháng 4/2020
 
 1.  
Tham dự tập huấn tuyên truyền các nội dung Cuộc vận dộng “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời triển khai các mô hình điểm, xây nhà Đại đoàn kết và công tác cứu trợ; triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã; tuyên truyền vận động về Hợp tác xã kiểu mới.  
Tháng 4/2020
 
 1.  
Phối hợp Tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri với và đại biểu Hội đồng nhân dân 2 cấp tỉnh, huyện trước kỳ họp thứ 10, đồng thời tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri.  
Tháng 5/2020
 
 1.  
Phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động và phát huy các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu (giai đoạn 2015 – 2020); triển khai các hoạt động về môi trường trên địa bàn; tháng hành động vì trẻ em.  
Tháng 5/2020
 
 1.  
- Hướng dẫn, lựa chọn, bình xét các trường hợp đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân".
- Tham dự Hội nghị điển hình tiên tiến MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ III tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đắk Nông lần thứ IV.
 
Tháng 5/2020
 
 1.  
Xây dựng các loại báo cáo sơ kết và thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm 2020. Tháng 5/2020  
 1.  
- Tham dự Lễ kỉ niệm 30 năm thành lập huyện (19/6/1990 – 19/6/2020)
- Dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025
 
Tháng 6/2020
 
 1.  
Nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân; thực hiện công tác giám sát thường xuyên của Mặt trận theo quy định. Thường xuyên  
 
QUÝ III
 
 1.  
Tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ huyện lần thứ 3 khóa VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Tháng 7/2020  
 1.  
Phối hợp tổ chức Hội nghị TXCT với ĐB HĐND 2 cấp tỉnh, huyện. Tháng 7/2020  
 1.  
- Tiếp tục phối hợp tuyên truyền, triển khai các hoạt động thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII;
- Phối hợp tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020);
 
Tháng 7/2020
 
 1.  
Triển khai tháng cao điểm “Tháng An toàn giao thông” tháng 9/2020; Xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2020 Tháng 8/2020  
 1.  
Tổ chức giám sát; phối hợp với các cơ quan và các tổ chức thành viên tham gia các chương trình giám sát, phản biện xã hội. Tháng 9/2020  
 1.  
Phối hợp với Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện hướng dẫn công tác đăng ký, xây dựng, thẩm định và công nhận các danh hiệu văn hóa theo quy định. Tháng 9/2020  
 1.  
Tham dự Hội nghị giao ban công tác Mặt trận tỉnh Quý III/2020, tại  huyện Tuy Đức Tháng 9/2020  
 1.  
Nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân; thực hiện công tác giám sát thường xuyên của Mặt trận theo quy định. Thường xuyên  
 
QUÝ IV
 
 1.  
Tổ chức phát động “Tháng cao điểm Vì người nghèo” năm 2020 và tiếp nhận các nguồn đóng góp ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”. Tháng 10/2020  
 1.  
Hướng dẫn tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư gắn với tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020). Tập trung đi cơ sở dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11).  
Tháng 10/2020
 
 1.  
Phối hợp Tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri với và đại biểu Hội đồng nhân dân 2 cấp tỉnh, huyện trước kỳ họp thứ 11.  
Tháng 10/2020
 
 1.  
Triển khai công tác kiểm tra giao ước thi đua trong hệ thống Mặt trận năm 2020. Tháng 11/2020  
 1.  
Tiếp tục triển khai Chương trình phối hợp số 09 về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, giai đoạn 2019-2024; triển khai tháng cao điểm truyền thông về HIV/AIDS (tháng 12) Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS.  
Tháng 11/2020
 
 1.  
Xây dựng các loại báo cáo tổng kết năm 2020; báo cáo sơ kết 05 thực hiện Luật MTTQ Việt Nam; sơ kết 05 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.  
 
Tháng 11/2020
 
 1.  
Tham dự Tập huấn “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam” tỉnh Đăk Nông năm 2020.  
Tháng 11/2020
 
 1.  
- Phối hợp, hướng dẫn,  tổ chức thăm hỏi tặng quà Nôel các chức sắc, công giáo, tin lành trên địa bàn huyện.
- Phối hợp với Thường trực HĐND, UBND tổ chức Hội nghị TXCT với ĐB HĐND 2 cấp tỉnh, huyện.
 
Tháng 12/2020
 
 1.  
Phối hợp Tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri với và đại biểu Hội đồng nhân dân 2 cấp tỉnh, huyện sau kỳ họp thứ 11.  
Tháng 12/2020
 
 1.  
Nắm bắt tình hình các tầng lớp nhân dân; thực hiện công tác giám sát thường xuyên của Mặt trận theo quy định. Thường xuyên  
 
Trên đây là chương trình trọng tâm công tácMặt trận năm 2020, trong năm phát sinh nhiệm vụ mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ bổ sung. Đề nghị các tổ chức thành viên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn căn cứ điều kiện cụ thể tổ chức phối hợp triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Ủy ban MTTQ tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện,
- UBND huyện;
- Ban dân vận HU;
- Ủy viên UBMTTQ huyện khóa VI;
- Các tổ chức thành viên;
- BTT, CBCV Ủy ban MTTQ huyện;
- Trang TTĐT MT huyện;
- Lưu VP,VT.
TM.BAN THƯỜNG TRỰC
CHỦ TỊCH
 
(đã ký)
 
 
 
 
Hoàng Đình Bách
 
 

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Chương trình"

Các văn bản cùng lĩnh vực

Các văn bản cùng cơ quan ban hành "Ủy ban MTTQ huyện Cư Jút"

Các văn bản cùng người ký "Hoàng Đình Bách"

Mới ban hành

140/TB-MTTQ-BTT

Thông báo TXCT với đại biểu QH sau kì họp thứ 6, khóa XV

Lượt xem:784 | lượt tải:1010

138/TB-MTTQ-BTT

Thông báo Quỹ VNN đợt cao điểm năm 2023

Lượt xem:768 | lượt tải:482

77/KH-MTTQ-BTT

Kế hoạch tổ chưucs Ngày hội đại đoàn kết năm 2023

Lượt xem:900 | lượt tải:1274

06/CTr-MTTQ

Chương trình công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện năm 2024

Lượt xem:1455 | lượt tải:915

80/KH-MTTQ-BTT

Kế hoạch kiểm tra giao ước thi đua năm 2023

Lượt xem:1080 | lượt tải:1087

137/TB-MTTQ-BTT

Thông báo ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2023 (lần 1)

Lượt xem:1516 | lượt tải:98

292/BC-MTTQ-BTT

Báo cáo công tác Mặt trận tháng 10 năm 2023

Lượt xem:1894 | lượt tải:523

76/KH-MTTQ-BTT

kế hoạch tổ chức hoạt động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" và vận động Quỹ "Vì người nghèo" năm 2023

Lượt xem:1319 | lượt tải:70

08/TKG-MTTQ

Thư kêu gọi ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2023

Lượt xem:1231 | lượt tải:117

41/HD-MTTQ-BTT

Hướng dẫn tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cư Jút lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Lượt xem:1901 | lượt tải:349

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây