Văn bản theo lĩnh vực: Báo cáo công tác Mặt trận

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 272/BC-MTTQ-BTT 12/05/2023 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 5 năm 2023
2 265/BC-MTTQ-BTT 13/04/2023 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 4 năm 2023
3 263/BC-MTTQ-BTT 14/03/2023 Báo cáo công tác Mặt trận Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2023
4 258/BC-MTTQ-BTT 27/01/2023 Báo cáo tình hình trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão 2023
5 259/BC-MTTQ-BTT 14/02/2023 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 2 năm 2023
6 256/BC-MTTQ-BTT 13/01/2023 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 1 năm 2023
7 239/BC-MTTQ-BTT 13/09/2022 Báo cáo Công tác Mặt trận Quý III/2022
8 240/BC-MTTQ-BTT 14/09/2022 Báo cáo công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm 2022
9 230/BC-MTTQ 19/07/2022 Báo cáo sơ kết công tác Mặt trận giữa nhiệm kỳ 2019-2024
10 229/BC-MTTQ-BTT 19/07/2022 Kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2022
11 228/BC-MTTQ-BTT 14/07/2022 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 7 năm 2022
12 223/BC-MTTQ-BTT 14/06/2022 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 6 năm 2022
13 219/BC-MTTQ-BTT 13/05/2022 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 5 năm 2022
14 214/BC-MTTQ-BTT 14/04/2022 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 4 năm 2022
15 211/BC-MTTQ-BTT 15/03/2022 Báo cáo công tác Mặt trận Quý I năm 2022
16 203/BC-MTTQ-BTT 13/01/2022 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 12 năm 2022
17 184/15/9/2021 15/09/2021 Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2021
18 93/TB-MTTQ-BTT 02/07/2021 Thông báo công tác Mặt trận xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021
19 161/BC-MTTQ-BTT 06/07/2021 Báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2021
20 169/BC-MTTQ-BTT 14/07/2021 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 7 năm 2021
21 55/BC-MTTQ 18/02/2021 Báo cáo công tác MT tháng 2 năm 2021
22 54/BC-MTTQ 12/01/2021 Báo cáo công tác MT tháng 1 năm 2021
23 39/BC-MTTQ-BTT 12/11/2020 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 11 năm 2020
24 46/BC-MTTQ-BTT 12/12/2020 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 12 năm 2020
25 42/BC-MTTQ-BTT 25/11/2020 Báo cáo nội dung giao ước thi đua và diểm chấm 2020
26 41/BC-MTTQ-BTT 30/12/2020 Báo cáo Kết quả công tác Mặt trận năm 2020 Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021
27 33/BC-MTTQ 14/10/2020 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 10 năm 2020
28 08/2020/BC-MTTQ-BTT 14/04/2020 BÁO CÁO CÔNG TÁC MẶT TRẬN THÁNG 4 NĂM 2020
29 05/2020/BC-MTTQ-BTT 13/03/2020 BÁO CÁO CÔNG TÁC MẶT TRẬN THÁNG 3
30 104/BC-MTTQ 15/08/2019 Báo cáo tháng 8 năm 2019
31 87/2009/BC-MTTQ-BTT 15/07/2019 Báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2019
32 63/2019/BC-MT 15/05/2019 Báo cáo công tác MT tháng 5/2019
33 47/2019/BC-MTTQ-BTT 15/04/2019 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 4/2019
34 08/2019/BC-MTTQ 18/01/2019 Kết quả công tác Mặt trận năm 2018
35 05/2019/BC-MTTQ-BTT 14/01/2019 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 01/2019
36 152/2018/KH-MTTQ-BTT 14/11/2018 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 11/2018
37 130/2018/BC-MTTQ-BTT 15/10/2018 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 10/2018
38 118/2018/BC-MTTQ-BTT 14/09/2018 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 9/2018
39 102/2018/BC-MTTQ-BTT 08/08/2018 Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, chương trình phối hợp và thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2018
40 Đề cương BC 15/06/2018 Đề cương báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2018
41 74/2018/BC-MTTQ-BTT 14/06/2018 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 6 năm 2018
42 41/2018/BC-MTTQ-BTT 16/04/2018 Báo cáo công tác Mặt trận tháng 4 năm 2018
43 25/BC-MTTQ-BTT 15/03/2018 Báo cáo số 25/BC-MTTQ-BTT về công tác mặt trận tháng 03 năm 2018
44 23/BC-MTTQ-BTT 14/03/2018 Báo cáo số 23/MTTQ-BTT về công tác Mặt trận quí 1 năm 2018
45 16/2018/BC-MTTQ-BTT 21/02/2018 Báo cáo số 16/BC-MTTQ-BTT về Công tác Mặt trận tháng 2 năm 2018
46 05/2018/BC-MTTQ-BTT 15/01/2018 Báo cáo số 05/BC-MTTQ-BTT về Công tác Mặt trận tháng 1 năm 2018
47 11/2018/BC-MTTQ 26/01/2018 Báo cáo số: 11/2018/BC-MTTQ kết quả công tác Mặt trận năm 2017
48 93/2017/BC-MTTQ-BTT 15/09/2017 Báo cáo số 93/BC-MTTQ-BTT công tác Mặt trận 9 tháng đầu năm, chương trình thống nhất hành động 3 tháng cuối năm 2017
49 83/2017/BC-MTTQ-BTT 14/08/2017 Báo cáo số 83/BC-MTTQ-BTT công tác Mặt trận tháng 8 và chương trình công tác tháng 9 năm 2017
50 78/2017/BC-MTTQ-BTT 18/07/2017 Báo cáo số 78/BC-MTTQ-BTT công tác Mặt trận tháng 7 và chương trình công tác tháng 8 năm 2017
Mới ban hành

130/TB-MTTQ-BTT

Thông báo TXCT trước kỳ họp thứ 6 HĐND 2 cấp tỉnh và huyện, NK 2021-2026

Lượt xem:39 | lượt tải:31

272/BC-MTTQ-BTT

Báo cáo công tác Mặt trận tháng 5 năm 2023

Lượt xem:313 | lượt tải:318

271/BC-MTTQ-BTT

Báo cáo sơ kết 5 năm Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTUMTTQVN ngày 15/6/2017 quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam

Lượt xem:277 | lượt tải:197

267/BC-MTTQ-BTT

Báo cáo công tácvận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” từ 01/01/2018 – 31/12/2022; Quỹ phòng chống Covid – 19 từ 01/03/2022 đến nay và Quỹ cứu trợ từ 01/01/2018 – 31/12/2022

Lượt xem:87 | lượt tải:66

266/BC-MTTQ-BTT

Báo cáo tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003-2023

Lượt xem:184 | lượt tải:156

265/BC-MTTQ-BTT

Báo cáo công tác Mặt trận tháng 4 năm 2023

Lượt xem:54 | lượt tải:36

264/BC-MTTQ-BTT

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 27/9/2012 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đ

Lượt xem:94 | lượt tải:61

64/KH-MTTQ-BTT

Kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, giai đoạn 2022-2025

Lượt xem:44 | lượt tải:43

61/KH-MTTQ-BTT

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã h

Lượt xem:48 | lượt tải:49

59/KH-MTTQ-BTT

Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2023

Lượt xem:305 | lượt tải:225

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây