THÔNG BÁO Ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM
HUYỆN CƯ JUT
BAN THƯỜNG TRỰC
 

Số:  04/TB-MTTQ-BTT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  –  Tự  do  –  Hạnh  phúc
 
 

   Cư Jút, ngày 13 tháng 4 năm 2020
 
 
THÔNG BÁO
Ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19
 
        Thực hiện Thư kêu gọi số 01/TKG-MTTQ-BTT, ngày 01/4/2020 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện về ủng hộ phòng, chống dịch Covid- 19 năm 2020. Ủy ban MTTQ huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị số tiền vận động được từ ngày 01/4/2020 – 13/4/2020 được 142.358.000 đồng
        Dưới đây là danh sách những đơn vị đã ủng hộ như sau:
                                                                                             Đơn vị tính: Đồng
STT ĐƠN  VỊ  SỐ TIỀN GHI CHÚ
Danh sách những đơn vị đã ủng hộ    
 1.  
Trường TH Hà Huy Tập       4.530.000  
 1.  
Trường Mẫu Giáo Eapô       3.912.000  
 1.  
Trường THCS Phan Đình Phùng     14.236.000  
 1.  
Phòng Tài Chính – Kế Hoạch huyện       1.600.000  
 1.  
Uỷ Ban MTTQ Huyện       1.160.000  
 1.  
Trường TH Hùng Vương       3.305.000  
 1.  
Trường MG Trúc Sơn       2.435.000  
 1.  
Trường TH Lương Thế Vinh       4.530.000  
 1.  
Giáo Xứ Phúc Lộc       5.000.000  
 1.  
Trường MG Ea Tling       4.890.000  
 1.  
Hội Cựu chiến binh huyện          600.000  
 1.  
Hội Nông Dân Huyện          350.000  
 1.  
Hội LH Phụ nữ huyện          820.000  
 1.  
Trung Tâm BDCT huyện          700.000  
 1.  
Đoàn Thanh Niên Huyện          420.000  
 1.  
Huyện Uỷ       4.130.000  
 1.  
VP HĐND – UBND Huyện Cư Jút       3.840.000  
 1.  
Trường MG Hoa Hướng Dương       2.283.000  
 1.  
Trường TH Chu Văn An       4.906.000  
 1.  
Phòng văn hoá và thông tin huyện       1.052.000  
 1.  
Trường TH Tô Hiệu       5.148.000  
 1.  
Trường TH Trần Phú       7.350.000  
 1.  
Trường TH Kim Đồng       9.900.000  
 1.  
Trường TH Vừ A Dính       4.966.000  
 1.  
Viện Kiểm Sát huyện       2.330.000  
 1.  
Liên Đoàn Lao Động Huyện         500.000  
 1.  
Trường TH Lý Tự Trọng       4.700.000  
 1.  
Trường MN Hoa Hồng       3.635.000  
 1.  
Trường THCS Cao Bá Quát       9.636.000  
 1.  
Trường MG Đăk Rông       2.473.000  
 1.  
Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng       2.316.000  
 1.  
Bếp ăn từ thiện chùa Phổ Chiếu       5.000.000  
 1.  
Lò Ấp trứng Như Ý       1.000.000  
 1.  
Trường THCS Nguyễn Trãi       5.500.000  
 1.  
UBMTTQ Xã Trúc Sơn       3.805.000  
36. Trường THCS Nguyễn Công Trứ       4.400.000  
37 Trường Mẫu Giáo Tâm Thắng 5.000.000  
  Tổng Cộng 142.358.000  
  
     Số tiền bằng chữ: (Một trăm bốn mươi hai triệu ba trăm năm mươi tám nghìn đồng)
      Ủy ban MTTQ huyện thông báo việc thu ủng hộ phòng chống dịch Covid- 19 đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện được biết. Đơn vị nào chưa ủng hộ, tiếp tục phối hợp triển khai ủng hộ và nộp trực tiếp về Ủy ban MTTQ huyện hoặc chuyển khoản vào số tài khoản 3761.0.9037169.91999 của Ủy ban MTTQ huyện tại Kho bạc nhà nước huyện Cư Jut, tỉnh Đăk Nông. Nếu có thắc mắc gì xin liên hệ qua số điện thoại: 0261.3882160 để được giải đáp hoặc truy cập vào Trang thông tin điện tử của Uỷ Ban MTTQ huyện, Địa chỉ truy cập:http://ubmttqvnhuyencujut.daknong.gov.vn để theo dõi và được biết.
 
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy;
- UBND huyện;
- Đài PTTH huyện;
- Phòng Giáo dục huyện;
- Các cơ quan, đơn vị;
- Trang TTĐT MTTQ huyện;
- Lưu: VT,VP.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
 
(Đã ký)
 
 
Trần Thị Hòa
 
 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây